Verbeterde dienstverlening in sociale huisvestingsector dankzij N-Allo

stelling_sambrienne

De klant van vandaag rekent er op om op eender welk moment van de dag verder geholpen te kunnen worden. Er is dan ook steeds meer vraag naar 24/7 permanentie, zowel binnen als buiten de sociale huisvestingsector. Dankzij haar jarenlange ervaring in customer service heeft N-Allo de juiste oplossingen klaar voor de uitdagingen waarmee deze sector geconfronteerd wordt:

  • Een kwalitatieve service bieden rond verschillende types klantvragen, op maat van de populatie;
  • Maken van telefonische afspraken en een grondige opvolging achteraf;
  • Financiële focus op de kern van de activiteiten;
  • Dit alles binnen een dwingend budgettair kader.

Uitstekende resultaten voor La Sambrienne

N-Allo is vandaag verantwoordelijk voor het algemeen telefonisch onthaal en het beheer van het telefonisch menu van La Sambrienne, één van de drie grootste huisvestingmaatschappijen van België. Buiten de kantooruren behandelt N-Allo eveneens alle 24/7 technische oproepen.

De duur en de verscheidenheid aan oproepen zorgde voor een grote werklast voor La Sambrienne-werknemers, bovenop het gewone dagelijkse werk. Zo komen er vaak technische vragen binnen rond huuraangelegenheden (verwarmingsproblemen, waterproblemen, …), vragen in verband met betalingen en terugbetalingen, het maken van afspraken rond de omschrijving van de staat van de woning, enzovoort.

Vóór het partnership met N-Allo kampte La Sambrienne daardoor met een groot bereikbaarheidsprobleem. Dankzij N-Allo worden vandaag 97% van de oproepen behandeld en worden daarnaast alle voor de wachtdienst bestemde oproepen op voorhand gefilterd voordat deze naar deze dienst verstuurd worden.

Heeft u ook nood aan een 24/7 permanentie? Wenst u meer te weten over onze aanpak? Aarzel dan niet om ons hier te contacteren!


Share this Article
Related Posts
Post a Comment