Oprichting

De groep N-Allo werd in 1999 opgericht door Engie Electrabel (Engie Groep), in nauwe samenwerking met de gemengde intercommunales en met als doel de voorbereiding van de liberalisering van de energiemarkt in België.

Acquisitie van Brucall

Sinds 2005 (en met de overname van de onderneming Brucall) breidde N-Allo haar dienstenaanbod verder uit door ook salescampagnes te behartigen voor diverse bedrijven.

Expertise uitbreiden

Vanaf 2010 investeert N-Allo ook volop in de uitrol en het uitbouwen van haar expertise rond nieuwe kanalen zoals sociale media, web applicaties en chat.

Kwaliteitscertificaat

In 2011 slaagde N-Allo er bovendien als eerste onderneming op de Belgische markt in het kwaliteitscertificaat EN 15838 te behalen. Op die manier werd onze positie als contactcenter met toegevoegde waarde bevestigd.

Uitbreiding Europa

In 2013 breidde de N-Allo-groep haar Europese activiteiten verder uit met de opstart van een site in Wuppertal in Duitsland. De kwaliteit van onze dienstverlening op onze sites in België en Duitsland werd zowel in 2013 en 2015 bevestigd met de hernieuwing van het EN15838-certificaat.

Nieuw communicatieplatform

Om tegemoet te kunnen komen aan het snel veranderende gedrag van de klant die op eender welk moment en eender welke plaats via het (digitale) kanaal van zijn keuze wil interageren, implementeert N-Allo in 2016 het nieuwe communicatieplatform van Interactive Intelligence.