N-Allo & Digipolis

Digipolis kiest voor N-Allo’s expertise

Vanaf begin 2020 zullen alle telefonische contacten met burgers van de Stad Antwerpen verlopen via een communicatieplatform dat volledig wordt beheerd en ondersteund door N-Allo. In een latere fase maakt de gekozen oplossing een volledige integratie mogelijk met andere kanalen  zoals chat, messaging en sociale media.  Dit project is het resultaat van de gunning van een openbare aanbesteding uitgeschreven door Digipolis.

Digipolis is de ICT-dienstverlener van de steden Gent en Antwerpen. De organisatie ontwikkelt en implementeert software, hardware, netwerken en communicatieinfrastructuur met als doel om van beide  steden een aangename leef- en werkomgeving te maken.

De oproepen bestemd voor allerlei stadsdienten van Antwerpen worden in eigen operationele aansturing beantwoord door medewerkers van de  Stad. N-Allo zorgt voor de opleiding en de operationele en technische ondersteuning van alle gebruikers. Het gegunde project omvat de transitie van 17 bestaande contact centra van uiteenlopende aard en schaal die samen het direct contact met de burger garanderen voor vrijwel alle verschillende stadsdiensten. Na voltooiing van deze transitie zullen ongeveer 350 medewerkers van de Stad gebruik maken van dit platform.

Enkele feiten

  • 17 interne contactcentra waaronder de Blauwe Lijn, het OCMW Infopunt en de dienst Toerisme
  • 350 medewerkers
  • N-Allo biedt unieke service in het opzetten, implementeren en configureren van alle contact center activiteiten
  • 1 enkel aanspreekpunt (N-Allo) voor Digipolis
  • Volledig geïntegreerde en uitgebreide rapporteringsmogelijkheden
  • Systeemintegratie en brede uitbreidingsmogelijkheden naar alle kanalen (sociale media, chat, sms,…)
  • Geïntegreerde kwaliteitsmeting en monitoring
  • N-Allo beheert het Change Management
  • 24/7 support
  • Zeer hoog niveau van redundantie en beveiliging

Vandaag reeds is N-Allo een contact center van de volgende generatie. Dankzij hun gelaagde service portfolio positioneren zij zich als  een op-en-top Belgisch Contact Expert Center. De dienstverlening van N-Allo concentreert zich rond drie productlijnen : Expertise, Mensen en Technologie.

Gedurende meer dan 20 jaar bouwde N-Allo een uitgebreide expertise op in het behandelen van vrijwel alle vormen van multikanaal klantcontact. Deze ervaring wordt getransformeerd in echte toegevoegde waarde bij  het opzetten, managen of optimaliseren van contact center operaties voor opdrachtgevers uit verschillende sectoren.

N-Allo zet sinds 2016 volop in op hun uiterst performant en volledig geïntegreerd communicatieplatform PureConnect van Genesys. Vanuit hun rol als innovatieve trendsetter bouwden ze een uitgebreide kennis op omtrent de vele mogelijkheden van deze technologie. Deze know-how wordt vertaald in op maat gemaakte communicatieoplossingen voor verschillende opdrachtgevers onder de vorm van SaaS (Software as a Service). Het communicatieplatform, beheerd en ondersteund door N-Allo, zal binnenkort meer dan tweeduizend gebruikers ondersteunen die verspreid werken over verschillende locaties in binnen- en buitenland.

Het menselijk kapitaal van N-Allo vormt zo mogelijk de grootste asset van de organisatie. Elke medewerker is een expert op vlak van klantencontact. Zij combineren omnichannel expertise met doorgedreven productkennis, dynamiek en empathie zodat een uiterst efficiënte en kwalitatieve afhandeling van uiteenlopende interacties via verschillende kanalen wordt verzekerd. Om dit te bereiken wordt volop ingezet op strenge selectiecriteria, intensieve training en ondersteuning én het bieden van stabiele perspectieven op lange termijn.

Digipolis, de ICT-partner van de stedelijke overheden van Gent en Antwerpen, heeft resoluut gekozen voor de communicatieoplossing van N-Allo. Vrijwel alle communicatie die de Stad Antwerpen vanop afstand met haar burgers voert, zal binnenkort verlopen over het platform. Dit wordt volledig door N-Allo beheerd, ondersteund en onderhouden. Voor haar keuze is Digipolis niet over één nacht ijs gegaan. Gedurende anderhalf jaar hebben verschillende aanbieders de precieze noden van Digipolis gedetailleerd geanalyseerd, in kaart gebracht en vertaald naar oplossingen voor elk deelaspect. Na uitgebreide analyse en scoring van alle dossiers bleek N-Allo het beste gewapend om deze opdracht succesvol te implementeren en uit te voeren. De overeenkomst wordt afgesloten voor een initiële periode van vier jaar.

In de komende maanden gaan Stad Antwerpen en N-Allo in nauw overleg samenwerken met het oog op een soepele overgang naar het nieuwe platform tegen het begin van 2020. De volledige projectscope omvat in totaal 17 contact centra van erg uiteenlopende functionaliteit, complexiteit en schaal. Na succesvolle oplevering en opleiding zullen een 350-tal medewerkers van de Stad gebruik maken van het platform. Tijdens de volledige looptijd van 4 jaar garandeert N-Allo de functionaliteit, de verdere ontwikkeling en de support van alle aspecten van het platform.

N-Allo is trots om dit project te kunnen aankondigen. Deze evolutie bevestigt de positionering van de organisatie als performante en klantgerichte designer én uitvoerder van het klantencontact van de volgende generatie. Dit nieuwe contract houdt bovendien een belangrijk groeipotentieel in en vormt een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Meer weten over N-Allo? https://n-allo.be/

Meer weten over Digipolis? https://www.digipolis.be/


Deel dit artikel
Gerelateerde artikelsLet’s go digital

Nieuw record voor CAP48


Plaats een reactie