Crisis management

Dankzij onze ruime ervaring in crisis management, zijn we in crisissituaties in staat om de vooraf gedefinieerde responsscenario’s te activeren en onze kanaalmix af te stemmen op de stroom aan inkomende klantvragen.

Bovendien gaan we ook proactief te werk: zo verschaffen we proactieve informatie via onze outboundkanalen en social media om de eerste flow aan vragen zo goed mogelijk te beperken.

Crisis management

In nauw overleg met uw crisiscommunicatiecel voorzien we in:

  • De ontwikkeling van vooraf vastgelegde crisis management scenario’s
  • Een meertalig 24/7 permanentieteam
  • Een snelle implementatie en up-staffing tijdens de crisisperiode
  • Dispatching en oplossing via een geïmplementeerd ticketing systeem
  • Business continuity & recovery plan