Certificate

Certificeren: Yae or Nay?

Certificeren of niet? Het vormt bij vele contactcenters een waar dilemma. Het is niet verplicht maar kost wel geld. En levert het eigenlijk iets op? Zo ja, wat dan?

Waarom zou je je certificeren?

Je kan vanuit verschillende motieven vertrekken:

  • Je komt tegemoet aan een externe vraag
  • Je vertrekt vanuit je bedrijfspositionering
  • Je vertrekt vanuit je eigen kwaliteitssituatie
  • Je vertrekt op basis van een mix van bovenstaanden

Vaak is het dat laatste, wat ons een goede balans lijkt. Doe je het uitsluitend om een derde partij te pleasen, dan mis je intrinsieke kansen. Doe je het uitsluitend om interne redenen, dan zijn er andere (minder dure) oplossingen.

Op welk niveau wil je kwaliteit garanderen?

Er zijn een aantal labels op de markt. Als je antwoord op de vraag: Wil ik certificeren? ‘Ja’ is, dan volgt vanzelf de vraag: Op welke manier? Welk label past het beste bij mijn organisatie? Einde januari 2018 namen wij deel aan het NBN-Event over ISO 18295 –normering. Daar toonde 1SQ volgend interessant overzicht waarop je je keuze kan baseren.

Compare certificates

Wat valt er te zeggen over certificeren?

1. Een certificaat is objectief

Iedereen heeft in meer of mindere mate een kwaliteitssysteem. Je bent er weken, maanden, soms jaren mee bezig geweest en denkt dat er nog weinig ruimte voor verbetering is. Maar is dat zo? Is je visie nog open genoeg of kijk je tunnel gewijs? Om dit soort bedrijfsblindheid te voorkomen, is de objectieve mening van een buitenstaander heel gewenst. Je organisatie kan er alleen maar beter van worden. Staat alles op punt: Top. Zag je zaken over het hoofd: Neem de raad van de auditoren mee. Een win is gegarandeerd.

2. Een certificeringsaudit biedt potentiële verbeteringskansen

Een audit is intensief. Al je processen worden in vraag gesteld en afgetoetst. Daar word je zelf bij betrokken, de auditoren gaan in gesprek met je. Hoe zitten je processen in elkaar? Welk beleid en doelstellingen zitten erachter? Welke risico’s zijn er? Zijn er verbeteringskansen? Kortom: Het zet je aan het denken. Je kan beginnen afvinken. Op het eind van de rit krijg je een goed of slecht rapport. Een goed rapport? Hoera! Een megabevestiging! Een slecht rapport: Welke verbeteringspunten zijn er? En hop, je kan weer verder met het optimaliseren van je proces.

3. Een certificaat geeft erkenning

Ben je het soort organisatie dat heel erg met kwaliteit begaan is, dan weet je dat het uittekenen van een duurzaam proces intensief is. Je weet waar je begint, maar waar stopt het? Wanneer zit je proces zo in elkaar, dat het volledig klopt? Dat hiaten tot een maximum uitgesloten zijn en dat het foutenpercentage binnen dit systeem tot een minimum gereduceerd is? Het behalen van een relevant ISO-certificaat geeft voor alle betrokkenen groen licht. Het is een (h)erkenning, een ijkpunt. En bovenal een objectieve bekroning van alle inspanningen. ‘Wij zijn goed bezig, en externen bevestigen dat’.

4. Certificering ondersteunt en garandeert een continu proces

Het behalen van de certificering betekent niet dat je op je lauweren kan rusten. Integendeel, bij de meeste certificaties horen tussentijdse evaluaties (bvb jaarlijks) om de goede werkwijze te herbevestigen. Een goede certificeerder biedt dus een belangrijke meerwaarde. Je krijgt op regelmatige tijdstippen feedback over het al dan niet goed functioneren van je kwaliteitssysteem, waardoor het optimaal geschikt blijft. Een goede zelfreflectie + bevestiging van een derde partij = een optimaal correcte visie.

5. Kwaliteit bevestigt door een derde geeft vertrouwen

Hebben je klanten ooit naar een ISO-certificaat gevraagd? Eerlijk? Bij ons nog nooit. Maar wij zijn er wel trots op. Het geeft een goed en juist gevoel. Waarom? Omdat het aangeeft dat wij onze organisatie op orde hebben. En dat boezemt vertrouwen in, dat merken we. En ja, er is ook een minpunt. Als er hier eens iets minder goed verloopt, dan hebben we het geweten. En dan krijgen we te horen dat ze dat niet verwacht hadden, van een organisatie met de hoogste certificaties.

Maar op hetzelfde moment weten onze klanten ook, dankzij onze gecertificeerde status, dat we er alles zullen aan doen om die fouten recht te zetten, waar het ook fout liep. Want mensen maken fouten. Maar optimale kwaliteitsprocessen minimaliseren de kans op fouten. Omdat je organisatie structureel goed in elkaar zit. En dat is waar we naar streven.

Certificering in de praktijk

Bjorn Martin

Bjorn Martin, kwaliteitsexpert

Enkele maanden geleden beslistte N-Allo om het nieuwste kwaliteitslabel voor Contactcenters te behalen, de ISO 18295-1-norm. Bjorn Martin, onze inhouse kwaliteitsexpert, leidde binnen N-Allo het proces om tot deze highlevel certificering te komen van A tot Z.

‘Het is niet eenvoudig om een kwaliteitscertificaat in de wacht te slepen. Je moet als contactcenter sterk in je schoenen staan en elke stap binnen je werkproces kunnen verantwoorden. Maar wij vinden dat het de moeite loont om onze organisatie ook door derden te laten meten en valideren. Zo krijgen we een objectieve mening en weten we 100% zeker dat we niet alleen ménen goed bezig te zijn, maar dat het ook daadwerkelijk zo is. Eventuele knelpunten worden zo blootgelegd en waar nodig kunnen we bijsturen. Ons hoofddoel is om onze eindklanten op de best mogelijke manier te kunnen helpen en dat kan alleen mits het werken binnen een proces waarbinnen elke stap geoptimaliseerd is. Onze processen + de toepassing ervan zijn enorm doel- en eindklantgericht. Dat kunnen we nu opnieuw met de hoogst mogelijke certificering binnen de business bewijzen. En daar zijn we trots op. Het bevestigt ook opnieuw onze bedrijfspositionering als kwalitatief Contactcenter, een positionering die we al jaren met trots handhaven en bewaken.

Op 25/01/2018 vertegenwoordigde Bjorn N-Allo als ervaringsdeskundige op het NBN-Event over ISO 18295 –normering (een event voor Customer Care managers, Auditoren en Kwaliteitsmanagers). Daarover had hij het volgende te vertellen:

De zaal zat vol met mensen met naam en faam binnen de Contactcenterwereld. De vele vragen die na de sprekerij volgden, de hoge graad aan interactiviteit en interesse, bevestigen dat de vraag naar het wel of niet certificeren duidelijk leeft. Dat maakt me nog trotser op het feit dat wij bij N-Allo een voortrekkersrol hebben qua kwaliteit en de certificering hierrond.

Nog even kort op een rijtje wat N-Allo qua kwaliteitscertificering binnen de Belgische markt betekent:

  • 1ste in het behalen van de ECCS-norm
  • 1ste in het behalen van het Contactcenter Premium Quality label
  • 1ste in het behalen van de ISO-18295-1 norm

Wij, bij N-Allo zeggen dus: Certificeren? Yae!


Share this Article
Related Posts
Post a Comment